Opdateret 30-03-2018
Bruger-login
Navn:
Kode:
 

Fortællegruppen Børneliv

Har gennem snart 20 år været rammen for lektor og historiefortæller, Jens Peter Madsens arbejde med at bringe mundtlig fortællekunst og narrativ inspiration ind i undervisning og pædagogiske arbejde.
Inspirationen til dette arbejde kommer fra en barndom, hvor der var fortællende voksne og hvor der var voksne, som gav sig tid til at lytte til en dreng med en "livlig fantasi".
Fortællingen og den narrative ide har været en integreret del af arbejdet som seminarielærer ved Pædagoguddannelsen i Odense og i den efterfølgende karriere som selvstændig udøvende kunstner, konsulent og projektudviklinger.
Jens Peter Madsen har været en drivende kraft i en række udviklingsarbejder om mundtlig fortællekunst, som Mee Wee Room. digitalstoryteller.dk, Sporjagt - børn og kunst, 1960erhistorier.dk m.m.
Jens Peter Madsen har studeret, stået for udviklingsarbejder og skrevet artikler om fortællekunst og om narrative ideer i pædagogik og undervisning.
Jens Peter Madsen er gæstelærer og foredragsholder ved uddannelse og efteruddannelse af lærere og pædagoger, og han er fortsat tilknyttet censorkorpset ved pædagog- og akademi uddannelser.